Pre lab

När du genomfört vårt Boost Chamber, pitchat för våra investerare och blivit antagen till vårt program så hamnar du i det vi kallar Pre lab som är den första fasen. Här befinner du dig i mellan tre till sex månader. De här månaderna ägnas åt att du och din coach fortsätter arbetet med att ta fram en affärsmodell, hitta och identifiera kunder som är villiiga att hjälpa till och utveckla din produkt/tjänst. Det skapas även en aktivitetsplan kopplad till kapitalbehov, starta aktiebolag med mera. Krav i Pre lab:
 
- Person, aktiebolag eller annan bolagsform med en affärsidé
​- Innehåller en skalbar tjänst
​- Ny eller väsentligt förbättrad produkt ellet tjänst med ett
påvisat och verifierat kundbehov
- Tillväxtpotential på den internationella marknaden finns
​- Hållbar affärsidé
​- Engagerad och driven entreprenör
​- En entreprenör som är beredd att starta aktiebolag

Business lab

I inkubatorsprogrammets andra fas Business lab befinner sig bolaget i 12 månader. Nu ägnas tiden åt att hitta den första beställningen, säkerställa immaterialla rättigheter, ta fram nödvändiga juridiska avtal, säkerställa finansiering fram till marknadsintroduktionen och påbörja arbetet med fortsatt finansiering. Krav i Business lab:

- Passerat och uppfyllt kraven från Pre lab
- Aktiebolag
​- Lokal förankring, dvs att bolaget bedriver sin verksamhet i Gävleborg
​- En entreprenör som har vilja och förmåga att ta del av vår lärandeprocess
- Har levererat en godkänd pitch för Movexums beslutsgrupp i enlighet med vårt pitchupplägg
​- Verifierat engagemang till inkubatorprocessen från entreprenör

​För deltagande i inkubatorprogrammet utgår en avgift på 1 000 sek/månad.

Business Accelerator

I Movexums tredje fas befinner sig inkubatorbolaget i 18 månader. Under dessa månader får inkubatorbolaget hjälp av sin affärscoach från Movexum att bland annat slutföra sin affärsplan, implementera, säkra finansieringen och mycket mer. Kraven på bolaget i Business accelerator är:

- En godkänd pitch för Movexums beslutsgrupp i enlighet med Movexums pitchupplägg
- Passerat och uppfyllt kraven från Business lab
​- En tydlig finansplan kopplad till acceleratorperioden
- Finansiering säkrad på en 100 % resurs i sex månader- Passerat och uppfyllt kraven i Business Lab
- Underlag granskat och godkänt av styrelsens utsedda granskningsgrupp
​- Verifierat engagemang till inkubatorsprocessen från entreprenör.

För deltagande i business Accelerator utgår en avgift på 2000 sek/månad


Alumni
Vad innebär det?

Ansökan
Fyll i vårt formulär

Partners
Se vilka vi jobbar med