Movexums styrelse

Movexum är ett aktiebolag som ägs av Region Gävleborg.

Håkan Kingstedt
Håkan Kingstedt 
Ordförande
LinkedIn
Helena Torstensson
Helena Torstensson 
Vice ordförande
LinkedIn
Johan Färnstrand
Johan Färnstrand 
Ordinarie ledamot
LinkedIn
Carina Åkerberg
Carina Åkerberg
Suppleant
LinkedIn
Torbjörn Jonsson
Pernilla Norman
Nader Ahmadi


Torbjörn Jonsson
Ordinarie ledamot
LinkedIn
Pernilla Norman 
Ordinarie ledamot
Nader Ahmadi  
Ordinarie ledamot
LinkedIn